Työvoiman vuokraus


UNIC Management OÜ etsii työntekijät asiakkaan tarpeet ja vaatimukset huomioon ottaen. Töntekijällä on työsopimus UNIC Management OÜ:n kanssa mutta työt suoritetaan asiakasyrityksessä.


Tarjoamme työntekijöitä eri toimialueille eri työtehtäviä varten. Löydämme joustavat ja luotettavat ratkaisut eri tilanteissa – henkilöstön vuokraus, rekrytointi, henkilöstön hallinnointi.


UNIC:n tehtävät ovat:

  • Asiakastarpeiden selvittely
  • Kandidaattien etsiminen, haastattelut ja taustojen tarkistus
  • Sopivien kandidaattien esittely asiakkailleja lopullinen valinta
  • Työsopimuksen laatiminen valittujen työntekijoiden kanssa
  • Palkkojen ja sosiaalimaksujen laskeminen

Rekrytointi:


Parhaan tuloksen saavutamme yhteityössä asiakasyrityksen ammattilaisten kanssa. UNIC tekee kaikki tarvittavan työn mutta lopullisen valinnan tekee aina asiakas.


Henkilöstön vuokraus helpottaa yrityksen toimintaa monella tavalla:

  • Vältytään aikaavievieviltä rekrytointiprosesseilta
  • Työntekijöitä voi tilata aina tarpeen ja työtehtävien mukaan
  • Kiireapulaisten ja sijaistyöntekijöiden löytäminen on joustava ja nopea
  • Vältytään aikaavievältä palkanlaskennalta