Yrityksen käynnistäminen ja johtaminen

Yrityksen perustaminen Viroon tai muualle ulkomaille voi tuntua vaikealta ja hankalalta. Yrityslainsäädäntö on erilainen ja asiointi vieraalla kielellä tuntuu epävarmalta ja vaikealta vaikka viron kieli kuulostaakin tutulta.

Juuri sitä varten ollaan perustettu palvelu jossa autamme yrityksen perutamisessa, käynnistämisessä ja operatiivisessa johtamisessa. Sitoudutaan tehtävään sekä toteutetaan tehtävät suunnitelmien mukaisesti.

Perustamistoimenpiteiden jälkeen autamme organisaation luomisessa, henkilöstön rekrytoimisessa ja operatiivisissa johtotehtävissä. Tavoitteena on saavuttaa ennalta asetetut päämäärät. Yritystoiminnan käynnistämisen jälkeen siirrämme tarvittaessa johtotehtävät uudelle rekrytoidulle johdolle tai jatkamme Viron yritysoimia johtavassa tai koordinoivassa roolissa.

Tavoitteena on olla luotettava kumppani Viron markkinoilla joka valvoo paikallista yritystoimintaa ja pitää omistajia ajan tasalla kaikesta yrityksessä tai markkinoilla tapahtuvista asioista.